Humanitarni centar

"Duga"

O Nama

Humanitarni centar "DUGA" osnovan je 2003 godine, kao nestranačko i neprofitno udruženje građana.

Vizija udruženja - kvalitetan život građana.

Misija udruženja - unapređenje kvaliteta življenja ranjivih grupa građana (osobe sa psihičkim problemima, osobe koje boluju od alkoholne bolesti, stari, samohrane majke, osobe u krizi, mladi sa poremećejem ponašanja) a u cilju srećnijeg i zdravijeg života građana
Ciljevi udruženja - pružanje podrške, oslonca, pomoći i osnaživanje ranjivih grupa građana i članova njihovih porodica, kao i integracija istih u socijalnu sredinu.

Aktivnosti udruženja:
- Psiho-socijalno savetovalište
- Grupe samopomoći
- Tribine
- Izdavanje biltena "Godišnjak"
- SOS telefon
- Saradnja i druženje sa organizacijama, koje se bave istom problematikom
- Izleti druženja
- Lobiranje