Humanitarni centar

"Duga"

Saradnja-Partnera

Humanitarni centar "DUGA" Zrenjanin ostvaruje dobru saradnju sa predstavnicima dnevne bolnice pri psihijatrijskom odeljenju, centrom za socijalni rad, zajednicom KLA, kao i sa mnogim organizacijama, koje se bave problemom ranjivih grupa gradjana.
Planovi:
- Jačanje kapaciteta organizacije
- Lobiranje i zagovaranje
- Proširiti aktivnosti i na druge ranjive grupe građana
- Negovati odnose sa postojećim i potencijalnim donatorima
- Razvijati odgovarajuće pristupe pojedinim donatorima
- Skupstina opstina Zrenjanin
www.zrenjanin.org.rs
- Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad
www.ehons.org
- Ministrarstvo omladine i sporta republike Srbije
www.mos.sr.gov.rs
- Balkanski fond za lokalne inicijative
www.bcif.org
- Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF)
www.cnfcee.nl
Caritas Srbije i Crne Gore
www.caritas.rs
Humanitarna organizacija Svetosavlje
http://www.svetosavlje.rs